Arkiv

iinspirationsmoede-9-januar

 

img-liv-i-3 

 

 

 aarets-landsby

 

oplev-landsbyen-2

 

 

samlet-annonceplakat-2017-3 

 

 

Generalforsamling i Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune, onsdag. d. 22. februar, kl. 19.30 i Sognehuset Præstegårdsvej 3, Gl. Rye 8680 Ry

Kom og hør om Landsbysamvirkets aktiviteter omkring blandt andet forsamlingshusene, kommuneplanen og uddelinger af midler fra Landdistriktspuljen. Hør også om varmeforsyningen i Gl. Rye, Årets Landsby i Skanderborg Kommune 2017.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning godkendes og fremtidsplaner forelægges
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 


generalf-15

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2