Forside

 

historiebaenken

historiebaenken-2017-1

 

logo-fonde-dk

logo-1-skanderborg-kommune

 

 

logo-liv-i-fors

Se hele-programmet-2019 – 20 her…

 

landdistriktspulje-sep

 

 

 

 

annonce-2aarig-pulje-2

Onlineansøgning se her:  Skanderborg.dk/toaariglandsbypulje

De første afgørelser! Uddrag af referat.

Ansøgninger til toårig landsbypulje: 5 ansøgninger.

 Kort oplæg ved Jesper Simonsen der klargjorde kompleksiteten af disse nye omfattende ansøgninger, der ofte involverer indtil flere afdelinger i forvaltningen, der hver især skal afklares inden afgørelse. Dog så man gerne både fra forvaltningens og vores side, at pengene kommer ud at arbejde og ud efter det princip gik vi i gang med behandlingen.

Gl. Rye: Ansøgning om ladestandere og carport til el-delebil. Bevilget da det ligger fuldstændig i forlængelse af hensigtserklæringen om udbygning af nye infrastrukturmodeller.

Mesing Forsamlingshus: Omfattende renovering af forsamlingshuset, delansøgning. Den nye pulje er ikke beregnet på renovering af forsamlingshuse, da det ikke i sig selv er bredtfavnende nok, men da ansøgningen samtidig indeholdt udbygning og nytænkning i forhold til det nye samarbejde De7dale samt energiforbedring bevilges pengene målrettet til dette.

Skivholme forsamlingshus: Ansøgning om handicaptoilet. Som førnævnt er puljen ikke beregnet på enkeltstående renoveringer af forsamlingshuse. Ansøger henvises til Vanførefonden, diverse andre fonde og Lånepuljen.

Sikker Sundhed: Projekt omkring Veng Skole og Børnehus med nye stisystemer, udendørs faciliteter og tunnel under vejen til skovområde med shelter og bivuak. Pengene bevilges til de dele af projektet der ikke samtidig varetages af kommunen. Også fordi det er en del af det nye samarbejde de7dale.

 Ejer Bjerge: Meget visionært og fornemt projekt der absolut giver mening for at skabe en endnu større sammenhængskraft og et fælles udtryk for de samvirkende landsbyer i projektet. Imidlertid indeholdt ansøgningen mere end 50% arkitekt og konsulentbistand, hvilket slet ikke ligger i forlængelse af de intentioner der er beskrevet i vore kriterier. Vi håber på fornyet ansøgning til projektet, når nogle mere konkrete opgaver kommer på banen. Ikke bevilget.
 Fornyet ansøgning: Ejer Bjerge indsendte meget kort efter dette en ny ansøgning, hvor de i modsætning til første ansøgning gjorde opmærksom på, at et tilsagn fra os var tvingende nødvendigt for deres muligheder for at søge andre midler… For ikke at standse processen bevilgede vi herefter det ansøgte beløb til udbetaling, når der forelå et mere konkret projekt, hvor de 50% var reduceret betydeligt.

 Generelt:
Allerede disse ansøgninger afdækker et ikke ukendt behov for at renovere forsamlingshuse. Vi forestiller os at prøve på at påvirke politikerne til at udvide lånepuljen i næste års budget, da den pt. kun er på 100.000 årligt. Der er klart et behov, men i sagens natur er det jo ikke en kommunal opgave at vedligeholde forsamlingshuse der jo er selvstændige institutioner.

 Bevilget i alt 970.000 kr.

 

 

e-mail-info-2 

 

  tekst
img-1-a  img-2

img-3   img-4

 

Se her: bidrag-fra-landsbysamvirket

Nyoprettet pulje på 5 mio. kr. 2019 – 2020
 styrker Landsbyer og Landdistrikter.

 

  logo-powerpoint-1

program-generalforsamling-2019

 

 

 

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2