Forside

 

Landsbysamvirket er fra 2022 fusioneret med Landsbyforum
og har samtidig fået nyt navn –  Landsbyfællesskabet.
Der bliver udarbejdet en ny hjemmeside og indtil den er klar, 
kan i finde information fra Landsbyfællesskabet her.

 

                                                                                                                                                                                                          logo

 

 

Kære alle i landdistrikterne, kære kontaktpersoner

Vi indkalder til generalforsamling i LandsbyFællesskabet i Byrådssalen på Fælleden den 30. marts 2023 kl 17.00

 

Dagsorden er vedlagt.

Efter Generalforsamlingen er der fællesspisning og Topmøde med byrådet, repræsenteret ved formænd og næstformænd for Byrådets udvalg. I er inviteret til at fremlægge og drøfte vores forhold i landsbyerne med politikerne – med det formål at styrke dialogen med landsbyerne om initiativer og indsatser.

Kl 17.00 – 18.00                  Generalforsamling i LandsbyFællesskabet

Kl. 18.15 – 18.45                 Spisning

Kl. 18.50 – 21.50                 TOP møde

Alle er inviteret til at deltage på generalforsamlingen. På Topmødet og til fællesspisningen kan der deltage op til to repræsentanter for hver landsby. 

 

Tilmelding

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding til topmødet sker på denne mail: borgerguide@skanderborg.dk senest torsdag den 23. marts.

 

Valg til bestyrelsen

Lige nu sidder der en overgangsbestyrelsen (8 personer). Der skal iflg. vedtægter vælges en ny bestyrelse (7 personer). Alle bestyrelsens medlemmer går således af – og er på valg: Helene Simoni Thorup (Stjær), Jørgen Schytter (De syv dale), Steen Andersen Frøslev (Sjelle), Jeanine Marie Bonadies (Stjær), Ove Krogsøe (Gl. Rye), Orla Jegstrup (De syv Dale). De stiller alle op til bestyrelsen for den kommende period. Morten Rose Vilholm (Ejer Bjerge) og Aviaja Dahl Klit (Herskind) genopstiller ikke. 

 

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at opstille kandidater.

For at blive valgt, skal man repræsentere en borgerforening, bylaug, lokalråd el. lignende forening. Det er disse foreninger, som er vores medlemmer af LandsbyFællesskabet.  Nogle medlemmer repræsenterer en enkelt landsby, andre en hel klynge af landsbyer. Man skal således opstilles af en af disse medlemme. Man meddeler blot sit kandidatur på mødet. De 3, der får flest stemmer er valgt for 2 år, de øvrige 4 for et år.

Et af vores centrale principper er, at hver landsby har en stemme uanset størrelse. Hvert medlem kan opstille så mange kandidater, som de har stemmer til på generalforsamlingen. En landsby, der repræsenterer sig selv, har 1 stemme. En klynge eller Lokalråd, som repræsenterer f.eks. 5 landsbyer, har således 5 stemmer. Link til vedtægterne

 

Vi glæder os til at se jer!

Bedste hilsner fra LandsbyFællesskabets bestyrelse

 

DAGSORDEN 

Generalforsamling i LandsbyFællesskabet

Den 30. marts 2023 kl 17.00

I Byrådssalen på Fælleden

 

Dagsorden er vedlagt

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af stemmetællere og referent 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Bestyrelsen fremlægger udkast til arbejdsplan for det kommende år. 
 5. Godkendelse af regnskab, fastsættelse af evt. kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år. 
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til kontaktpersonerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen 
 7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen.
  3 medlemmer (flest stemmer) vælges for 2 år  og 4 medlemmer vælges for 1 år
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt 

 


 

 

Kontaktliste for Landsbyfællesskabet

Adslev Henrik Borgtoft & Carsten Vejborg borgtoft@hotmail.com
Alling Hanne Beyer Clausen
Peter Benniche-Svendsen
hanne.beyer.clausen@gmail.com
Petersvendsen@hotmail.com

 
Blegind Alice Danielsen aliceblikkenborg@gmail.com
  Dorrit Ribergaard  dorritribergaard@yahoo.dk
Gl. Rye, Glarbo Ove Krogsøe ove@krogsoe.dk
Virring, Vitved, Hvolbæk Martin Ingemann Kristiansen martin-kristiansen@mail.dk
Foerlev Jørgen Berntsen JB@foerlevvand.dk
Hårby Ronny Engstrøm formand@8660haarby.dk
Jeksen Svend Erik Frederiksen beboerforeningen@jeksen.dk
Mesing Niels Ole Frederiksen mesingkranse@gmail.com
Nr. Vissing Søren Erik Pedersen S.Erik.Pedersen1@gmail.com
Søballe Heine Thunbo heinethunbo@gmail.com
Veng Jørgen Schytter jtschytter@gmail.com
Firgaarde Louise Carstensen Gjelstrup Louisecarstensengjelstrup@gmail.com
Fruering Mads Dyreberg Madsdh@gmail.com
Hylke, Brørup, Ustrup, Båstrup Maja Døvling Kaspersen Fedder Maja.doevling@gmail.com
Høver Ann Jette Riis riis@aku-net.dk
Jaungyde Karsten Krogh Corydon kkcorydon@gmail.com
Herskind, Skivholme, Herskind Hede Anna Margrethe Kristensen kajoganna@outlook.dk 
Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup Ditte Jensen info@booklab.dk
Tebstrup, Ejer, Riis, Tåning, Horndrup Johannes Flensted-Jensen jflensted@gmail.com
  Morten Rose Vilholm morten.rose@vilholm.com
Sjelle Anders Birch Anders.birch@city.dk
Skjørring Maj Bjerno bjernodath@gefiberpost.dk
Stjær, Storring Helene Simoni Thorup helene@simoni.dk
Tørring Trond Nuland Fedog  trofedog@hotmail.com
Voerladegaard Steen Kjeldsen steen.kjeldsen17@gmail.com 

 

 

Plustur se her..

plustur-1a

 

 

logo-fonde-dk

logo-1-skanderborg-kommune

  


 


 Høring af KP21
Høring af KP21 – Kommuneplan 2021 – 2032 – Skanderborg Kommune (niras.dk)

 Distrikter kommuneplan
Rammer – Kommuneplan 2021 – 2032 – Skanderborg Kommune (niras.dk)

 

 


 

Landsbykonferencen læs mere…

https://landsbykonferencen.dk/slides 

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2