Om os

Landsbyfællesskabet

Landsbyfællesskabet er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at være bindeled mellem lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune. Stk. 2: Landsbyfællesskabet arbejder for: a. at fremme dialog og samarbejdet mellem landsbyernes og lokalcenterbyernes (herefter benævnt landsbyer) lokalråd, landsbylaug, borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger betegnes i Skanderborg Kommune forskelligt, men har en fælles funktion ved at være repræsentanter for landsbyen(er) og som arbejder for at fremme lokale interesser. b. at kommunikere direkte til kontaktpersoner i de enkelte landsbyer. c. at skabe et forum for udveksling af idéer, erfaringer og informationer, samt iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen, gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervsorganisationer, interesseorganisationer, regionsråd og andre relevante personer eller organisationer. d. at samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd, de udvalg og den del af administrationen, som har indflydelse på landdistriktspolitik og forvaltning i øvrigt af landsbyer og landdistrikter i Skanderborg Kommune.

 
Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2