Landistriktspulje

 

Principper for Landdistriktspuljen

I forbindelse med budgetaftale 2009 afsatte Byrådet en årlig pulje på 250.000 kr. til landdistriktsudvikling.

Formål

Puljen har til formål at medvirke til udvikling i landdistrikter og landsbyer.
Til det overordnede mål knyttes følgende delmål:
at styrke bosætningen i landdistrikterne
at skabe adgang til nye og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne
at styrke lokale kulturaktiviteter
at styrke udvikling af lokale netværk, herunder også netværk på tværs af landdistrikter/landsbyer.

Hvem kan søge:

Skanderborg Kommunens landdistriktspulje kan ansøges af foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune. Puljen kan ikke ansøges af enkeltpersoner eller enkelt virksomheder.

Kriterier

Ansøgninger til puljen vurderes ud fra følgende kriterier:
At projektet understøtter det sociale og kulturelle liv i landsbyerne og landområderne i Skanderborg Kommune
At projektet understøtter turisme eller erhvervsudviklingstiltag i landsbyerne eller landområderne i Skanderborg Kommune
At projektet udspringer af en landsbys udviklingsplan vil blive prioriteret.
At projektet understøtter nye netværk, herunder også netværk på tværs af landdistrikter og landsbyer
At projektet har længerevarende perspektiver, således at aktiviteten fortsætter udover støtteperioden
At erfaringerne formidles til en bred kreds af interessenter.

Herudover skal projektet være i overensstemmelse med gældende lovgivning eller planlægning.

Administration

Landsbysamvirket bemyndiges til at træffe beslutning om, hvilke projekter, der kan opnå støtte. Inden for en ramme af 10% af puljen kan Landsbysamvirket selvstændigt tage initiativ til arrangementer og tiltag, der understøtter Landdistriktspuljens mål. Særlige arrangementer herudover forudsætter afklaring hos Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice. Ansøgningsfrist til puljen annonceres henholdsvis 1. april og 1. september.

Læs mere….

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2